/kvkk-nedir-

Tahsilat makbuzu nedir?

Tahsilat makbuzu iki ticari taraf arasında gerçekleştirilen alım - satım faaliyetindeki en temel belgeler arasında yer alır.

 Satışı olan hizmet ya da ürünün ödemesinin yapıldığına dair kesilen makbuz türüdür.

Diyelim ki, müşterinize bir satış gerçekleştirdiniz. Ödemenin bir kısmını veya tamamını aldınız; her iki durumda da tahsilat makbuzu kesebilirsiniz. Ayrıca, kredi kartı ile ödeme, havale, çek ya da elden de ödeme gerçekleşebilir, bu tür farklı ödemelerde de makbuz kesebilirsiniz.

Böylece, müşterinizden aldığınız ödemeyi resmi bir şekilde belgelemiş olup, ürün veya hizmetiniz ile ilgili olası bir olumsuz durumda ibraz edebilirsiniz. Bu anlamda tahsilat makbuzu hukuki niteliği ile de önemli bir belgedir.

Bu noktada tahsilat makbuzu ile sıkça karıştırılan tediye makbuzunu da bir cümle ile açıklamamız faydalı olacaktır. Tediye makbuzu, yine verilen bir hizmet karşılığında ödemenin kaydının tutulduğu resmi bir belgedir. Fakat, ödemeyi yapan kişi veya firma tarafından hazırlanmaktadır.

Tahsilat makbuzu nasıl doldurulur?

Taraflar arasında alacak verecek olup olmadığını belgeler nitelikte olan tahsilat makbuzunun ödeme alındıktan sonra doldurulması gerekmektedir. Zorunlu olan alanların titizlikle doldurulması ve hangi tarihte düzenlendiğine mutlaka dikkat edilmelidir.

Aksi takdirde belgenin geçersiz sayılma ihtimali vardır. Ödemenin yapılmış olduğu tarih bölümüne hizmetin alınıp paranın ödendiği tarih yazılmalıdır.

Tahsilat makbuzu doldururken gerekli olan bilgileri şöyle maddeleyelim:

 • Makbuz düzenleyenin adı, soyadı ve unvanı
 • Makbuz düzenleyen tarafın adresi ve telefonu
 • Makbuzun düzenlendiği tarih
 • Yazılı ve rakam ile yapılan ödemenin tutarı
 • Ödemenin yapılma sebebi
 • Tahsilatın çekle gerçekleştirilmesi halinde çek numarası ve çekin hangi bankaya ait olduğu
 • Ödemeyi yapan kişi adı ve soyadı
 • Ödemeyi alan tarafın imzası

Tahsilat makbuzu üzerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şöyledir:

 1. Tahsilat makbuzunda doldurulmayan alan varsa bu alanlar çizgi ile kapatılmalıdır; bu sayede doldurulması mümkün olmaz.
 2. Parayı alan kişinin belgede adı ve soyadı geçmelidir.
 3. Tahsilat makbuzu doldurulduktan sonra, makbuzu alan kişinin buradaki bilgileri doğru kabul ettiğine dair imzalaması da gereklidir. Ancak bu aşamadan sonra makbuz yasal bir belge olarak kabul edilir.

  Tahsilat makbuzu nasıl kesilir?

  Tahsilat makbuzunun ödeme yapıldığı gün kesilmesi önemlidir. Resmi belge olduğu için ay sonunda kesilmesi gereken bir tahsilat makbuzunun, bir sonraki ayın başında kesilmesi o ayın vergilerini etkileyebilir ve devlete verilen verginin yanlış hesaplanmasına sebebiyet verebilir.

  Tahsilat makbuzunda doldurulması zorunlu olan tüm yerlere gerekli bilgiler girildikten sonra tahsilat makbuzunun iki nüshası çıkarılır. Firma kaşesi vurularak imzalandıktan sonra bir nüshası sizde, diğeri ise satışını yaptığınız kişide kalır.

  En genel tabirle, işletmenize para giriş - çıkışı olduğu durumlarda tahsilat makbuzu kullanabilirsiniz. Tahsilat makbuzunun temelindeki, ürün veya hizmet karşılığında yapılan ödemenin kayda geçmesidir.

  Tahsilat makbuzu kesilmesine gerek olmayan durumlar nelerdir?

  Aşağıda belirttiğimiz 3 madde tahsilat makbuzu yerine geçmektedir ve ayrıca tahsilat makbuzu kesilmesine gerek duyulmamaktadır.

  -Bir yazar kasanız mevcutsa ve bu kasadan fiş kestiyseniz makbuz gerekmez. Fakat burada önemli olan, fişin satış fişi olmasıdır.
  -Ödemeye dair kredi kartı slibi olduğunda,
  -Bankadan yapılan EFT veya havale işlemi sonunda dekont alındığında ayrıca makbuz kesmenize gerek kalmaz.

Tahsilat makbuzu kaç liraya kadar kesilir?

Tahsilat makbuzunun yasal geçerliliğinde, Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla belirlediği bir limit vardır. 7.000 TL’yi aşan ödemelerin banka, finans kuruluşları ve PTT aracılığıyla yapılması zorunludur.

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak halihazırdaki 8.000 TL’lik had, 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir.

13 yılı aşkın süredir yürürlükte olan bu uygulama, fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnafları kapsamaktadır.

Tahsilat ve ödemelerin finans kurumları aracılığıyla yapılmış olması tarafların o işleme ilişkin Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgeleri (fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası vb.) düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

“Peki, parça parça ödeme yapsam?” diye düşünüyorsanız, bu da mümkün değildir. İster parça parça isterseniz de tek seferde ödeme yapın; aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000 TL’lik haddi aşmaması gerekmektedir.

Aştığı durumunda ise, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur. Bu düzenlemeye uymayanlara, tahsil ettiği ya da ödediği tutarın yüzde 5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.